Loopbaancoach

De zoektocht naar iemands behoeften, talenten en vaardigheden; daar draait het om in de individuele coachingstrajecten. Mijn doel is bereikt als iemand zijn capaciteiten, talenten, valkuilen en vaardigheden kent, passende rollen en werkomgevingen kan benoemen en weet welke ontwikkeling er eventueel nodig is om deze rol te bemachtigen. Weer met plezier je werk doen, geeft immers meer plezier in het leven.

Referentie

“Aan het begin van het traject werd duidelijk dat ik mijn kwaliteiten niet paraat had. Dat ik onvoldoende mijn waarde kende en daardoor moeilijk keuzes kon maken. Ik stond voor een wissel: Gaan voor loondienstverband of kiezen voor ondernemen? Deze wissel is genomen en ik weet nu hoe ik invulling wil geven aan het ondernemerschap. Ik vond het erg prettig dat je regelmatig afstemde of we op de goede weg zaten. Net als je rust, alertheid en bekwaamheid.”

Loopbaantrainer

Mijn eigen ontwikkelde loopbaanoriëntatie- en sollicitatievaardigheidstrainingen zijn er op gericht mensen in groepsverband te laten ontdekken welke baan bij iedere deelnemer afzonderlijk past. De groepsdynamiek levert voordelen op. De trainees zijn elkaars (nieuwe) netwerk en ambassadeurs. Met elkaar meedenken kan het maken van keuzes bemakkelijken en het geven van feedback op elkaars pitch- en gesprekstechnieken doet het vertrouwen in die vaardigheden vaak sneller groeien.

Referentie

“Dankzij jouw training over hoe een sollicitatiegesprek opgebouwd moet worden, had ik een goed gesprek en voelde ik weinig zenuwen. Dit heeft echt geholpen een andere baan te vinden. Ik werk nu als kwaliteitsmedewerker. Dat was ook het advies dat uit het assessment kwam.”

Loopbaanadviseur

Dit omvat het vertalen van trends op het gebied van door-, en uitstroom naar advies over de uitvoer van loopinstrumentarium en mobiliteitsprojecten. Ik schets zowel werkgevers als werknemers een toekomstbeeld, waarbij het belang en de urgentie van een dynamische en vitale organisatie voorop staat.

Gemeente Rotterdam

Adviseren over de doorontwikkeling van het loopbaanproject “Transfer” als onderdeel van duurzame inzetbaarheid. Het succes van dit project heeft geleid tot een toename van het aantal deelnemers. De kwaliteit en slagkracht nam daardoor af. Het advies om de efficiënter en meer klantgericht te werken wordt momenteel uitgewerkt.

Referentie

“Marten durft de vraag achter de vraag te stellen en zorgt zo dat er scherpte komt in de aanpak. Hij doet dit op een hele prettige, betrokken manier. Marten is een gedreven, accurate adviseur. Hij levert kwalitatief goede adviezen af, welke ook goed praktisch uitvoerbaar zijn.” Eveline de Groot, Gemeente Rotterdam

Contact?